Ընտրությամբ մաթեմատիկական առցանց գործունեություն.ապրիլ 6-10

Մասնակիցներ՝

Հայկ Մանուկյան

Թոմ Մնացականյան

Սեդա Դանիելյան

Էմմանուել Ավագյան

Ալեքս Ստեփանյան

Նարե Սուքիասյան

Էդգար Ալեքսանյան

Continue reading

Մաթեմատիկական գործունեություն

Տրամաբանական խնդիրների լուծում, քննարկում.

1. Պայուսակը 5 գրպան ունի: Գրպաններում կոնֆետներ դրեցին այնպես, որ դատարկ գրպան չլինի, հինգից ավելի կոնֆետ պարունակող գրպան չլինի, և բոլոր գրպաններում կոնֆետների քանակը տարբեր լինի: Քանի՞ կոնֆետ դրեցին գրպաններում:

Continue reading

Ընտրովի մաթեմատիկական գործունեություն 09.01

Տրամաբանական խնդիրներ՝

Այգում կա 15 կենդանի՝ կովեր, կատուներ և կենգուրուներ: Հայտնի է, որ դրանցից ճիշտ 10- ը կով չեն, իսկ ճիշտ 8- ը կատու չեն: Քանի՞ կենգուրու կա այդ այգում:

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8 (E) 10

Մարիամն ունի 9 փոքր եռանկյուն, որոնցից 3- ը կարմիր են (R), 3-ը՝ դեղին (Y) և 3-ը՝ կապույտ (B): Նա ուզում է կառուցել մեծ եռանկյուն՝ տեղադրելով այդ 9 փոքր եռանկյուններն այնպես, որ ցանկացած երկու եռանկյուններ, որոնք ունեն ընդհանուր կողմ, լինեն տարբեր գույնի: Մարիամն արդեն տեղադրել է որոշ փոքր եռանկյուններ, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Պատասխանի տարբերակներից ո՞րը կլինի ճիշտ, երբ նա տեղադրի բոլոր եռանկյունները:

(A) 1- ը դեղին է, իսկ 3-ը՝ կարմիր (B) 1- ը կապույտ է, իսկ 2-ը՝ կարմիր (C) 1- ը և 3- ը կարմիր են (D) 5- ը կարմիր է, իսկ 2-ը՝ դեղին (E) 1- ը և 3- ը դեղին են