Սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 4-ը աշխատանքային նախագիծ

Սեպտեմբերի 30, երկուշաբթի

08:45-09:00՝Ուսումնական երթուղիներիերթ կրթահամալիր
09:00-09:20` Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
09:20-10:05`Տեխնոլոգիական գործունեություն՝ ծննդյան բացիկների պատրաստում ( նկարել բացիկը Paintov, ներբեռնել Powerpoint ծրագիր, շնոհավորական գրառում կատարել, էջը պահպանել JPG ֆորմատով։

10:10 -11:00`բանավոր հաշիվ/ ուրախօտարլեզու՝անգլ
11:00-11:45`մաթեմատիկական ինքնուրույն առաջադրանքների կատարում, աշխատանք բլոգում
11:50-12:30`մայրենի՝ Կոմիտասի բանաստեղծությունների ընթերցում

Continue reading

Սեպտեմբերի 23-ից 27-ը աշխատանքային նախագիծ

Սեպտեմբերի 23, երկուշաբթի

08:45-09:00՝Ուսումնական երթուղիներիերթ կրթահամալիր
09:00-09:20` Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
09:20-10:05`Տեխնոլոգիական գործունեություն՝ նկարը տեղադրում ենք բլոգում որպես նյութի գլխանկար

Continue reading

Սեպտեմբերի 16-ից 20-ը աշխատանքային նախագիծ

Սեպտեմբերի 16, երկուշաբթի

08:45-09:00՝Ուսումնական երթուղիներիերթ կրթահամալիր
09:00-09:20` Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
09:20-10:05`Տեխնոլոգիական գործունեություն՝նկարում ենք «Մանուկն ու ջուրը» բանաստեղծության առվակը մեր պատկեարացրած ձեւով, նկարը տեղադրում ենք բլոգում որպես նյութի գլխանկար

10:10 -11:00`բանավոր հաշիվ/ ուրախօտար լեզու ՝անգլ
11:00-11:45`ուրախ օտար լեզու՝ Ռուս/ մաթեմատիկական ինքնուրույն առաջադրանքների կատարում, աշխատանք բլոգում
11:50-12:30`մայրենի՝Հ. Թումանյան «Մանուկն ու ջուրը»
12:30-12:50`ընդմիջում

Continue reading

Բարձուքի հաղթահարման նախագիծ. Արզական, Նեղուցի վանք, ամփոփում

Վայրը՝ Նեղուցի սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի Թեղենիս լեռնագագաթի ստորին հատված)

Ճամփորդության ամսաթիվը՝ սեպտեմբերի 20

Մեկնումը դպրոցից՝ ժամը 9:30

Ժամանումը դպրոց՝ ժամը 16:30

Continue reading

Մաթեմատիկական ընտրությամբ գործունեություն. 12.09

  1. Օգտագործելով չորս հատ 3 թվանշան և գործողության նշաններ / +, -, x,  : / գրեք արտահայտություն, որի արժեքը հավասար լինի 7:
  1. Oգտագործելով չորս հատ 3 թվանշան և գործողությունների նշաններ Արամը կազմեց տարբեր թվային արտահայտություններ և հաշվեց դրանց աժեքները: Ի՞նչ թվեր ստացավ Արամը