Խաղում ենք սեղանի և զարգացնող խաղեր. նախակրթարան

2-5 տարեկաններ

Սեղանի խաղեր կարող են զգալիորեն բարելավել երեխաների տարածական մտածողությունը եւ նրանց մոտ օգտակար ճանաչողական ունակություններ զարգացնել։ Ինչպես նաև զարգացնել մանր մոտորիկան:

Տարատարիք սաները միասին խաղում են սեղանի և զարգացնող խաղեր՝ դոմինո, «Ի՞նչ է սա», փազր, կոճակ, փայտե երկրաչափական ֆորմաներ և այլն: Մանրամասն կպատմեն նկարները.

Continue reading