Մայիսյան 9-րդ հավաք, մայիսի 14

Հեղինակային կրթական ծրագրի կլոր սեղան կրթահամալիրի Հիմանակն դպրոցում

Թեմա՝ Երկարօրյայի կազմակերպումը, պատ. Թ.Մարիմյան, Լ. Գասպարյան

Ծնողների ցանկ.

Էլեն Ջիրջյան
Նարինե Մանուկյան
Աննա Հովհաննիսյան
Դինա Մանուկյան
Մարիա Սանոսյան-Մսրլյան
Անի Ազատյան